Hoppa till textinnehållet

Privatekonomi

Senior woman holding plate of crayfish in garden.

Vi bevakar områden som är viktiga för din privatekonomi. Vi granskar och analyserar hur politiska beslut och ändrade förutsättningar påverkar dig och din ekonomi.

Ta del av våra privatekonomiska rapporter och analyser av propositioner och politiska förslag som berör hushållens ekonomi.

Aktuellt

Fyra av tio vill hantera privatekonomin annorlunda pga coronapandemin – budget ger koll

Efter semestern kan det kännas tomt i plånboken och det här året kan många ha en mer ansträngd privatekonomi än vanligt. Effekterna av Coronapandemin har gjort att många hushåll märkt hur viktigt det är att ha koll på sin privatekonomi. En undersökning utförd av Sifo på uppdrag av Swedbank och sparbankerna visar att fyra av tio kommer att dra lärdom av krisen och hantera sin privatekonomi annorlunda framöver.

2020-09-04: Pressmeddelande (pdf)

Höjning av prisbasbeloppet ger små effekter på bidrag och skatter

Prisbasbeloppet som påverkar bidragsnivåer och skatter, höjs med 300 kronor till 47 600 kronor 2021. Höjningen får dock begränsad effekt på bidrag och skatter. Garantipensionen höjs med runt 50 kronor per månad, studiemedlen med 70 kronor och högsta nivån i föräldrapenningen höjs med 190 kronor per månad.

2020-07-20: Pressmeddelande (pdf)

Kvinnors inkomster i nivå med männens år 2086

Kvinnors inkomster ökar och de knappar in på männens. Men går det i samma takt som de senaste 25 åren dröjer det till 2086 innan kvinnors genomsnittliga löner är i nivå med mäns. Löneskillnaderna får också effekt på många kvinnors framtida pensioner – och för deras möjligheter att spara.

2020-06-26 Pressmeddelande (pdf)

Hushållens möjligheter att spara har förbättrats betydligt

De senaste 15 åren har hushållens marginaler och därmed möjligheter att spara förbättrats avsevärt. Det är positivt och ger motståndskraft att klara framtida ekonomiska utmaningar. Men hushållens ekonomi och möjligheter att spara varierar stort. Det visar Kvar till sparande, en ny analys som Swedbank och sparbankerna tar fram för att visa det utrymme olika typhushåll i olika delar av landet har kvar till sparande och övrig konsumtion när boendekostnader och nödvändiga levnadskostnader är betalda.

2020-06-25 Pressmeddelande (pdf)
Rapport: Kvar till sparande för hushåll med bil (pdf)
Rapport: Kvar till sparande för hushåll utan bil (pdf)

Så kan du minska dina kostnader för konsumtionskrediter

Konsumenter kan minska sina kostnader för konsumtionskrediter genom att vara lika prismedvetna som när de väljer bolån. Det visar en analys från Swedbank och sparbankerna.

2020-06-17 Pressmeddelande (pdf)
Rapport: Konsumtionskrediter - juni 2020 (pdf)

Lägre pensioner nästa år till följd av coronapandemins effekt på samhällsekonomin

Nästa år minskar pensionerna med 600 kronor efter skatt som en följd av Coronapandemins effekt på samhällsekonomin.

2020-06-04 Pressmeddelande (pdf)

Senaste rapporterna