Skip to content

Om Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank är en fristående och självständig sparbank med stark lokal förankring. Banken är inget aktiebolag och har inga ägare som ställer krav på utdelning. De årliga överskotten stannar därför kvar i banken för att bland annat trygga insättarnas pengar. De på detta sätt fonderade rörelseresultaten skall också användas för att utveckla sparbanken, till nytta för kunderna och de orter som sparbanken verkar i.

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank bildades 2006 genom en sammanslagning av Lönneberga Sparbank som grundades 1905 och Tuna-Vena Sparbank som bildades 1979 genom sammanslagning av Tuna Sparbank som grundades 1877 och Vena Sparbank som grundades 1881. Våra kontor finns i Vena, Tuna och Silverdalen.

Sparbankens verksamhetsområde är Vena och Lönneberga församlingar i Hultsfreds kommun, Tuna församling i Vimmerby kommun samt den del av Oskarshamns kommun som tidigare tillhörde gamla Tuna kommun. Banken har 15 anställda varav några arbetar deltid. Affärsvolymen uppgår till ca 3,0 miljarder kronor.

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank tillhör tillsammans med andra sparbanker Sparbankernas Riksförbund, samt har samarbetsavtal med Swedbank AB.