Hoppa till textinnehållet

Aktuellt

Räntejustering utlåning

Med anledning av förändrade marknadsräntor höjs räntan på reverskrediter och kontokrediter för företag och privatpersoner från och med 15 september med upp till 0,50 procentenheter. Krediter med fast/bunden ränta omfattas inte av justeringen.

Two women with moving boxes

Räntejustering inlåning

Banken höjer från och med 18 juli inlåningsräntorna för nedan angivna sparkonton med 0,10 procentenheter.
Sparkapitalkonto – Ny räntesats 0,20 % vid belopp om minst 50 000 kr.
Framtidskonto – Ny räntesats 0,20 %
e-sparkonto – Ny räntesats 0,15 %
Placeringskonto Ftg – Ny räntesats 0,20 %

Climate Impact