Skip to content

Sparbankerna har Sveriges nöjdaste kunder!

Tack för förtroendet, vi fortsätter att jobba i samma anda! 

Medals

Aktuellt

Räntejustering inlåning

Banken höjer från och med 13 maj inlåningsräntor för ett antal konton med upp till 0,50 procentenheter. 

 

För aktuella räntesatser se nedan:

Privat

Företag

Playing in the water sprinkler

Räntejustering utlåning

Med anledning av förändrade marknadsräntor
höjs räntan på reverskrediter och kontokrediter
för företag och privatpersoner från och
med 23 maj med upp till 0,50 procentenheter.
Krediter med fast/bunden ränta omfattas
inte av justeringen.

Carpenter planning her work