Meny
Om Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Styrning av sparbanken

Att bedriva bankverksamhet innebär ett stort åtagande. Det vilar ett tungt ansvar på oss som bank gentemot såväl våra kunder som samhället i stort. Bankverksamhetens stora betydelse och komplexitet är några av skälen till att verksamheten, med rätta, är omgärdad av en mängd lagar, förordningar och föreskrifter som vi som bank har att följa. Ett starkt kundskydd över tid är en annan anledning till de regleringar som finns inom området.

Att på ett öppet och tydligt sätt informera om hur verksamheten organisatoriskt bedrivs i vår bank tycker vi är viktigt för att ge dig som kund/läsare nödvändig förståelse och insikt i bankens verksamhet.

I anslutning till denna text finns därför länkar till olika dokument/fördjupningar som tillsammans bidrar till denna förståelse/insikt.

Utöver nämnda dokument finns under separata ”flikar” redogörelse för bankens styrelse och huvudmän.

Organisationsschema i sparbanken

Bankens verksamhet och riskhantering

Företagsstyrning i sparbanken

Policy för styrning, riskhantering och kontroll

Etik- och intressekonfliktspolicy

Ersättningspolicy i sparbanken