Vad letar du efter?
Meny
Om Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Bankens styrelse

Nedan framgår en sammanställning av de ledamöter som ingår i styrelsen.

Styrelsens ordförande genomför årligen en utvärdering av styrelsens arbete och de enskilda ledamöternas bidrag utvärderas löpande. Det är styrelsens uppfattning att styrelsen genom den samlade kompetensen, erfarenheten, lokalkännedomen, branschkunskapen ställt i förhållande till bankens inriktning, verksamhetsområdets kundstruktur, kreditstrategi och riskaptit uppfyller de externa krav som kan ställs på en styrelse som helhet på tillräcklig kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet.