Meny
Om Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Sponsringsstrategi

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank vill bidra till samhällsutvecklingen. Vi ser lokala kultursatsningar och ett rikt lokalt föreningsliv som en viktig del i vårt verksamhetsområde.

Affärsmodell sponsring

Exponering: All sponsring och alla evenemang ska stärka bilden av banken. Exponeringen ska vara koncentrerad, tydlig och kraftfull. Vi vill att många människor ska uppfatta och uppskatta vår medverkan.

Aktiviteter: Aktiviteter är kundträffar och möten med nuvarande och nya kunder. Sponsoravtalen bör ge oss möjlighet att träffa t ex medlemmar, ledare, styrelse, publik, ungdomar, föräldrar och övriga sponsorer.

Affärer: Affärer ska kopplas till samtliga avtal och leda till fördjupade relationer och samarbeten

Nya möjligheter varje år

Vårt lokala engagemang gör att vi får många förfrågningar om sponsorsamarbete. Vi försöker fördela sponsringen på ett så klokt sätt som möjligt, men vi kan tyvärr inte vara med och stödja alla. När ingångna avtal upphör är ni välkomna att ansöka om förlängning.

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank ska:

 • Vara affärsmässig i Bankens sponsorarbete.
 • Följa Bankens värderingar i sponsorverksamheten
 • Sponsra breda verksamheter där vi via förening, lag, organisation och
 • förbund når många människor i vårt verksamhetsområde.
 • Alltid skriva avtal

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank ska undvika:

 • Verksamheter som är skadliga för miljön
 • Att sponsra enskilda individer
 • Att sponsra extrema verksamheter som strider mot Bankens värderingar, etik, moral och miljö
 • Riskfyllda verksamheter som vissa motor-, äventyrs- och kampsporter
 • Engagemang där det personliga intresset går före Bankens
 • Passiv och rutinmässig bidragverksamhet