Bästa utförande av order

Riktlinjerna nedan är utformade för att ge dig bästa möjliga resultat när du handlar med finansiella instrument. Banken kommer att uppdatera dessa riktlinjer minst en gång per år eller då förändringar sker.

Bankens redovisning av bästa orderutförande (best execution)

Det finns ett formellt krav på oss som bank att med regelbundenhet publicera vissa rapporter kring bästa orderutförande (best execution). För Lönneberga-Tuna-Vena Sparbanks del handlar det om återkommande publicering av fem olika rapporter, RTS 28 (4 st.) och RTS 27 (1 st.). Publicering av rapporter RTS 28 sker en gång per år. Publicering av rapport RTS 27 sker i normalfallet kvartalsvis.
Nedan redovisas de formella rapporterna samt, i förekommande fall, även viss fördjupande information kring de lämnade rapporterna. Respektive rapport (+ ev. kompletterande rapport och ytterligare info.) redovisas för tydlighetens skull i separat avsnitt/modul benämnd med rapportnamnet.