Skip to content

Arvskifte - dela upp arv

Arvskifte betyder att dela upp den avlidnes eventuella tillgångar mellan arvingarna. Här kan du läsa om hur du gör för att flytta över de tillgångar som dödsboet har i Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank till arvingarna.

Arvskifteshandling och tidsgräns arvskifte

Checklistor och blanketter

Alla arvskiften hanteras av banken. Detta gäller oavsett om du är privatperson eller boutredningsman som utsetts av tingsrätten att förvalta dödsboet. Här kan du läsa hur du gör för att skicka in uppdrag till oss och vilka handlingar som behövs.

Har du frågor?

Behöver du hjälp med hur du fyller i blanketterna?

Har du skickat in ett ärende och har frågor om det?

Ring oss på 0495-494 10

 

Har du juridiska frågor om bouppteckning och arvskifte? 
Träffa en jurist hos vår samarbetspartner:

På kontor eller via telefon/video: Verahill Familjejuridik

 

Vill du ha ekonomisk rådgivning, till exempel placering av arv?

Kontakta en av våra privatrådgivare