De fem lokala fristående bankerna som gått in som medlemmar i ägarföreningen Trinova, som står bakom Atrinova affärsutveckling, är Sparbankerna i Mönsterås, Högsby, Lönneberga-Tuna-Vena, Virserum och Ålem.

– Jag är jätteglad för det här samarbetet, säger Jöns Wahlström, ordförande i Trinova akademi och företagsutveckling.

Katharina Hultgren är verksamhetsansvarig för Atrinova affärsutveckling och hon fortsätter:

– Utifrån mitt perspektiv som jobbar med att försöka främja tillväxt i näringslivet i de här fyra kommunerna, som bankerna också representerar, är det jättebra att ha representanter från det finansiella systemet. Det är väldigt värdefullt för de projekt vi jobbar med, säger hon.

Atrinova arbetar med att identifiera och utveckla affärsidéer och entreprenörer till nya företag med tillväxtpotential och hittills under 2019 har 14 nya bolag bildats inom ramen för deras verksamhet.

– Kopplingen till bankerna bidrar med en viktig faktor för att ytterligare öka vår förmåga att vara med och skapa hållbar tillväxt i mittlänet, säger Katharina Hultgren.

I och med att de fem fristående sparbankerna går in som medlemmar får de också turas om att ha en plats i Trinovas styrelse. Joakim Malmdahl, vd för Högsby Sparbank, blir den första att under 2020 representera de fem bankerna och han ser nyttan med samarbetet:

– Jag och Bengt Karlsson Moberg började fundera på det här för ett år sedan. För oss som bank är inte avkastning det enda fokuset utan vi har ett stort samhällsengagemang och vi vill skapa ett rikt näringsliv. Att vara med i ett sådant här forum är som hand i handske, säger han.

Bengt Karlsson Moberg, vice ordförande i Atrinova affärsutveckling, fyller i:

– Vi är jätteglada för det här och vi har en gemensam vilja att stärka näringslivet i vår region.

– Finns det ett bra näringsliv är det också en bra plats att bo på, säger Gunnel Olsson Örbäck, vd för Virserums Sparbank.

De övriga bankrepresentanterna är Christel Ödell, vd Häradssparbanken Mönsterås, Daniel Lang, vd Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank, och Niclas Petersson, vd Ålems Sparbank.