Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Maximera lönsamheten i din skog

Skog är en spännande placering. Den är långsiktigt stabil, hyggligt lönsam och kan berika både kropp och själ. Skogen har dessutom den inspirerande egenskapen att du som ägare kan påverka både värdet och avkastning. Hur gör man då för att maximera lönsamheten i sin skog?

– Grunden i ett lönsamt skogsbruk är en väl genomförd och uppdaterad skogsbruksplan, säger Minna Wretemark, jägmästare och skogsrådgivare på Swedbanks kontor i Mjölby.

En effektiv och användbar skogsbruksplan bygger på att man gör en grundlig inventering av skogen som därefter landar i en handlingsplan för de kommande tio åren.

– Finns det ingen plan för din fastighet bör du skaffa en. Skogsbruksplanen är din affärsplan. Följer du den kommer du att kunna maximera lönsamheten, hålla koll på kassaflödet och planera aktiviteterna i skogen i god tid. Väljer du att lägga ut förvaltningen av skogen, är skogsbruksplanen verktyget som håller dig uppdaterad på vad som händer, även när du själv inte är på plats, säger Minna Wretemark.

Ta hjälp av proffsen

De ekonomiska skillnaderna mellan en aktivt brukad skog och träd som står och växer är mycket stora. 

–  Om du själv inte är road, kunnig eller har tid att vara aktiv i skogen – ta hjälp. Lägg ut förvaltningen på ett skogsbolag eller en förvaltare. Det kommer att betala sig. De är proffs, uppdaterade på teknik och forskning, hittar rationella och effektiva lösningar och kan sin sak. Det tar tid att reparera misstag i skogen, säger Minna. 

En av de vanligare missarna skogsägare gör är att vänta för länge med att avverka.

– Många betraktar skogen som en sparbössa, som man tar av när pengarna tryter. Men det är inte god ekonomi. Avverka istället skogen när den inte växer längre och placera pengarna i något som har förutsättningar att fortsätta öka i värde, som till exempel värdepapper. Du har ingen sparbössa om du inte hugger. En skog som växer tar dessutom upp större mängder koldioxid än träd som har stannat i växten. Det är ytterligare ett skäl att hugga i tid, säger Minna Wretemark.

Skogsbruk rimmar med friluftsliv

En välskött skog är både en god placering och en bra plats för jakt och rekreation.

– Det råder ingen motsättning mellan ett aktivt skogsbruk och ett rikt friluftsliv. Tvärt om. Välskötta bestånd är välkomnande både för djur och för människor, säger hon. 

Har du frågor om att äga och investera i skog? Hör av dig till vår Företagsrådgivare - Skog & Lantbruk

Mottagaren av informationen i artikelannonsen bör vara uppmärksam på att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms nödvändigt för att investera i skog och i värdepapper. Swedbank påminner om att investeringar är förenade med ekonomiska risker och du ansvarar själv för dessa risker. 

Tre skogstips

  1. Skaffa en skogsbruksplan och håll den uppdaterad.

  2. Ta hjälp av experter. Det tar tid att reparera misstag i skogen.

  3.  Avverka i tid. Du har ingen sparbössa om du inte hugger.