Hoppa till textinnehållet

Så här gör du för att lämna ett klagomål

Hands picking red apples and putting them in a bucket.

Banken har en strävan att alltid arbeta med förbättringar av bankens produkter och tjänster. En viktig del i arbetet är att ta missnöjda kunders klagomål på största allvar. Banken har en särskild policy som behandlar detta och som särskilt påpekar vikten av att aktivt lyssna på en missnöjd kund och snabbt och sakligt utreda vad som hänt. Om banken inte anser sig kunna tillmötesgå ett klagomål har kunden rätt att få ett skriftligt svar med bankens motivering till detta.

Vart vänder du dig?

Enklast och snabbast att få rättelse om du anser att ett fel blivit begånget är att vända dig till vårt kontor. Ofta behövs olika utredningar med framtagande av material och/eller vad som sagts i samtal med bankens personal. Kontoret har de bästa förutsättningarna att snabbt ta fram sådan utredning och lämna ett svar. Kontakta därför gärna handläggaren på banken eller din kontaktperson på banken om du är missnöjd. Om du inte är nöjd med det svar du får på kontoret kan ärendet prövas på nytt. Du skall då skriva till bankens Klagomålsansvarige med adress:

 

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank
Klagomålsansvarig
Tunavägen 2
577 90 Vena

 

Beskriv vad du tycker blivit fel och vilket kontor du kontaktat i första hand.

Missnöjd med bankens beslut?

Om du efter omprövning av bankens kundombudsman fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till följande instanser. Du kan alltid vända dig till nedanstående instanser även vid första tillfället.

 

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Kungsholmstorg 5, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00

www.arn.se

 

ARN är en statlig myndighet vars uppgift är att opartiskt och utan kostnad pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Anmälan görs av konsumenten och ska ha inkommit till nämnden inom tolv månader efter det att näringsidkaren avvisat konsumentens krav. Banken åtar sig att medverka i Allmänna reklamationsnämndens behandling av tvisten.

 

Konsumentvägledning
Konsumentvägledare som finns i flertalet kommuner, lämnar kostnadsfritt information och råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor.

 

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Box 24215, 104 51 Stockholm, telefon 0200-22 58 00
www.konsumenternas.se

 

Självständig rådgivningsbyrå, lämnar kostnadsfritt vägledning bank- och finansfrågor. Står i kontakt med klagomålsansvariga i banker och värdepappersinstitut.

 

Konsumentverket

Telefon 0771–525 525
www.hallakonsument.se

Oberoende vägledning via Konsumentverket.

 

Allmän domstol
Ett ärende kan alltid hänskjutas till rättslig prövning vid allmän domstol.
www.domstol.se

 

Särskild information om avtal som du som konsument ingått med banken via Internetbanken eller appen för privatpersoner
Om du har ingått ett avtal med banken via internetbanken eller appen för privatpersoner och det har uppstått en tvist - som du inte har kunnat lösa med banken - har du rätt att använda EU:s onlineplattform för tvistlösning.

 

Särskild information om behandling av personuppgifter
Om du har känner att dina rättigheter kring behandling av personuppgifter inte uppfylls har du möjlighet att framföra ett klagomål. Du kontaktar då skriftligen Lönneberga-Tuna-Vena Sparbanks dataskyddsombud

 

Dataskyddsombudet
Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank
Tunavägen 2

577 90 Vena

 

Du har också möjlighet att framföra klagomål avseende behandling av Personuppgifter till dataskyddsmyndigheten, datainspektionen.se om du anser att behandlingen av dina personuppgifter kränker dina rättigheter och intressen enligt gällande lag.