Bland annat har nya dokument tagits fram som du ska få i samband med övriga lånehandlingar:

Bindande erbjudande

Här redovisas vilken typ av lån du ansökt om, bindningstid, vilken ränta du erbjuds och hur den eventuellt skiljer sig från Lönneberga-Tuna-Vena Sparbanks listränta. Du har sedan en betänketid på sju dagar att ta ställning till om du vill acceptera erbjudandet. Det bindande erbjudandet får du antingen i samband med mötet eller skickat till din internetbank.

EU-faktablad

I detta dokument hittar du all information om ditt lån avseende räntor och bindningstider samt vad som gäller för återbetalning. EU-faktabladet får du antingen i samband med mötet eller skickat till din internetbank.

Individuell amorteringsplan

I mötet med rådgivare på kontor eller via Kundcenter kommer ni att diskutera amortering. Allt sammanställs i din individuella amorteringsplan som visar hur din skuld minskar över tid.

Bolån för dig med annan inkomst än Svenska kronor

Om du har inkomst eller tillgångar i annan valuta än svenska kronor kan valutaförändringar påverka lånebeloppet som ska betalas. Kontakta oss via kontor eller telefon för mer information.