Mattias Karlsson

Född: 1982

Bostadsort: Södra Vi, Vimmerby kommun

Nuvarande uppdrag i Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Styrelseledamot
Ledamot i styrelsens kreditutskott
Ledamot i styrelsens revisionsutskott

Bankspecifik erfarenhet

Invald som styrelseledamot 2013

Styrelseutbildningar

Fördjupningsutbildningar kring styrelsens kreditarbete

AML-Utbildning i SR´ regi

Utbildning

Kandidatexamen i ekonomi

Arbetslifserfarenhet i urval

Ekonomichef i Vimmerby kommun 2014

Controller i Hultsfreds kommun 2007-2014

Övriga relevanta utbildningar i urval

Ledarutveckling över gränser

Utvecklande ledarskap

Övriga uppdrag utanför banken

Inga för närvarande

Född och uppvuxen på en gård och har en nära koppling till jord- och skogssektorn