Eva Pettersson

Född: 1968

Bostadsort: Vena, Hultsfreds kommun

Nuvarande uppdrag i Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Styrelseledamot
Ledamot i styrelsens kreditutskott
Ledamot i styrelsens revisionsutskott

Bankspecifik erfarenhet

Invald som styrelseledamot 2014

Huvudman i banken 1999-2014

Sommarjobbat som kassör under utbildningstiden

Styrelseutbildningar

Grundläggande utbildning med riskfokus 2+2 dagar

Utbildning

Civilekonom, filosofie kandidatexampen i företagsekonomi, Högskolan i Kalmar, 2000

Arbetslifserfarenhet i urval

Ekonomiansvarig, Resinit AB 2011

Kyrkokamrer, Svenska kyrkan, Hultsfreds pastorat 2000-2011

Övriga relevanta utbildningar i urval

Förändringsledning, Högskolan i Skövde, 2010

Arbetsrätt 7,5p, Högskolan i Halmstad, 2009

Övriga uppdrag utanför banken

Revisorssuppleant i den lokala Fiberföreningen Venet