Carl-Evert Aronsson

Född: 1950

Bostadsort: Tuna, Vimmerby kommun

Nuvarande uppdrag i Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Styrelseledamot och styrelsens ordförande
Ledamot i styrelsens kreditutskott
Ledamot i styrelsens revisionsutskott
Ledamot i bankens krisgrupp

Bankspecifik erfarenhet

Styrelseordförande sedan 1999
Invald som styrelseledamot 1989. Huvudman 1982-1988

Styrelseutbildningar

Förväntan på sparbankerna angående bekämpning av penningtvätt och terrorism med representanter från SÄPO och FIPO, 2017
Utbildning för styrelse och valberedning, 2015
Utbildning för ordförande i styrelse och valberedning, 2014
Stora styrelsedagen 2014
Utbildning om styrelseuppdrag i sparbank i SR`s regi 2012 och 2014
Utbildning inom GL 44, 2013
Styrelseutbildning med kreditfokus, 2012
Styrelseutbildning i aktivt arbete 2+1 dag, 2004
Grundläggande styrelseutbildning för sparbanker 2 dagar, 2008

Utbildning

1972-1972 Kurs i driftteknik för ingenjörer
1971-1972 Värnpliktsutbildning S2 i Karlsborg Kabelgruppchef
1970-1971 Utbildning i teknisk dataprogrammering
1966-1970 Gymnasieingenjörsutbildning i Elkraftteknik
1963-1966 Realskola 3-årig

Arbetslifserfarenhet i urval

2014 Avslutat anställningen för att gå i pension. Därefter i huvudsak sysselsatt med skogsbruk
på egna fastigheter samt uppdrag som styrelseordförande i Lönneberga-Tuna-Vena sparbank.
1975-2014 OKG i Simpevarp Oskarshamn
1975-1980 Turbinoperatör och reaktoroperatör
1980-2014 Skiftchef och arbete med validering av kontrollrum, arbets-
tillståndshantering samt projekt för ombyggnad/ modernisering av block 1

Övriga relevanta utbildningar i urval

Diverse chefs och arbetsledarkurser samt kurser i att hantera stressartade situationer

Övriga uppdrag utanför banken

Ledamot i församlingsrådet i Tuna församling inom Svenska kyrkan