Är du ekonomiskt drabbad av covid-19 finns det möjlighet att under en begränas tid få amorteringsbefrielse eller sänkt amortering på dina krediter. Upplever du behovet så hör av dig direkt till din kontaktperson på banken eller ring växeln 0495-49410. Vi gör alltid en individuell bedömning utifrån din situation och försöker hitta en lösning som är ekonomiskt hållbar nu framåt.