Hoppa till huvudinnehåll

Förvärva aktier i Nordisk Bergsteknik AB (publ)

Nordisk Bergteknik grundades 2016. Idag består koncernen av 16 operativa enheter och anser sig vara en ledande aktör som erbjuder tjänster inom grundläggning och berghantering i norra Europa. Koncernen har expertis inom borrning, losshållning, bergförstärkning och tunneldrivning. Sedan Nordisk Bergteknik grundades har koncernen flerfaldigat sin omsättning, främst drivet av förvärv men också genom organisk tillväxt. Sedan 2016 har Nordisk Bergteknik genomfört 15 förvärv av varierande storlek och karaktär.

Anmälningsperiod för institutionella investerare: 

1 okt-22 oktober 2021

Läs mer i prospektet