Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank har utsett ett dataskyddsombud som övervakar att banken följer reglerna om dataskydd.

Dataskyddsombudet nås via mail: eller via post: Dataskyddsombud, Tunavägen 2, 577 90 Vena